• TopBanner1
  • TopBanner2
  • TopBanner3
  • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 

19/03/2016
 
Απονομή βραβείου " ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2015" για την    IGR INSURANCE BROKERS P.C από την MEGA BROKERS AE
 
 
 
11/03/2016
 

Αυξημένη η ζήτηση για ασφαλίσεις υγείας – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Επιτροπής Υγείας

Εντυπωσιακά και ενθαρρυντικά για την δουλειά των ασφαλιστών είναι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και αφορούν την πορεία των ασφαλίσεων υγείας (παραγωγή, αριθμό συμβολαίων, αποζημιώσεις, κ.λ.π.).

Σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr, η Επιτροπή και ο πρόεδρος της κ. Δημήτρης Μαζαράκης έχουν κάνει μία έξοχη δουλειά, συγκέντρωσης στοιχείων, η οποία θα παρουσιαστεί επισήμως και θα βοηθήσει περαιτέρω τους ασφαλιστές στην προώθηση της ιδέας της ασφάλισης υγείας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια η παραγωγή ασφαλίστρων υγείας παραμένει σταθερή ενώ το ίδιο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής έχει υποχωρήσει όσο και το ΑΕΠ της χώρας (πάνω από 25%,κοντά στο 30%).

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά άμεσα, κάπου να «ακουμπήσει» σε περίπτωση ασθένειας και βρίσκει αυτό το στήριγμα στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες.

Οι ασφαλιστές το βλέπουν αυτό καθημερινά καθώς πωλούν συνεχώς νοσοκομειακά συμβόλαια ωστόσο επιβεβαιώνεται και από την συγκέντρωση των στοιχείων.

Η υγεία είναι κάτι άμεσο, ενώ η σύνταξη πιο μακροπρόθεσμο. Και ο πολίτης ανάμεσα στα δυο επιλέγει να λύσει το άμεσο πρόβλημα, σημειώνουν οι ίδιοι παράγοντες.

Στον απολογισμό της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας στη Γενική Συνέλευσης της ΕΑΕΕ και ειδικότερα στο κομμάτι της Υγείας ο πρόεδρος της κ. Δημήτρης Μαζαράκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «από τα στοιχεία δραστηριότητας που συλλέχθηκαν, επιβεβαιώθηκε η αξιόλογη "αντοχή" που εμφανίζουν οι ασφαλίσεις υγείας στους δύσκολους χρόνους που διανύουμε, αλλά και, ειδικά για τη Χρήση του 2015, η σημαντικά αυξημένη χρήση των ασφαλιστικών παροχών των προγραμμάτων. Έτσι, ενώ τα συνολικά (ατομικά και ομαδικά) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συγκρινόμενα με την προηγούμενη Χρήση, εμφάνισαν σχετική σταθερότητα και ενώ ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός υπέστη οριακή μείωση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση κατά διψήφιο μάλιστα εκατοστιαίο ποσοστό.

Βασικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι οι πολίτες, παρά τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και έχοντας βιωματική, πλέον, εμπειρία των αδυναμιών της κοινωνικής τους ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος υγείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, τις καλύψεις και τις παροχές του οποίου αξιοποιούν, πραγματικά».

Διαβάστε στη συνέχεια όλο τον απολογισμό της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας για την ασφάλιση υγείας:

1.       Ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό σύστημα υγείας και ασφάλισης – Σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη εγγράφου θέσεων

2.       Μεταξύ των πλέον σημαντικών στόχων της Επιτροπής για το 2015 υπήρξε η επεξεργασία των ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με τις δυνατότητες και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό σύστημα περίθαλψης και ασφάλισης της υγείας.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή και με τη συμμετοχή έξι Μελών της Επιτροπής και δύο διοικητικών στελεχών της Ένωσης, συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας με σκοπό την, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας και τη συνεκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας και ιδιαιτερότητας, σύνταξη εγγράφου των ασφαλιστικών θέσεων και την υποβολή αντίστοιχων προτάσεων για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός μας στο ‘σύστημα υγείας’ στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συσταθείσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους ομάδας εργασίας, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη διαφορετικών υγειονομικών και ασφαλιστικών μοντέλων, προχώρησε στο συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων χαρακτηριστικών του ισχύοντος ελληνικού συστήματος.

Επόμενο βήμα των εργασιών αποτέλεσε η τυποποίηση των διαφορετικών ρόλων που δύναται να αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση στο ελληνικό σύστημα. Στόχος της ομάδας εργασίας της ΕΑΕΕ είναι η εξαντλητική διερεύνηση και αξιολόγηση των δυνητικών εναλλακτικών μορφών λειτουργίας του θεσμού μας στο ελληνικό περιβάλλον, σύμφωνα με την τυποποίηση που ήδη έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να σχηματιστούν τελικές θέσεις και προτάσεις έως την άνοιξη του 2016, ώστε, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να προωθηθούν στους (συν)αρμόδιους κρατικούς φορείς.

2. Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης «δείκτη αναπροσαρμογής» νοσοκομειακού ασφαλίστρου μακροχρόνιων προγραμμάτων

Το 2015 αποτέλεσε την τρίτη χρονιά που την ΕΑΕΕ απασχόλησε το ζήτημα της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία ενός «δείκτη» που θα μετρά το ύψος της συνολικής, σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς, αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας. Προς το σκοπό αυτό, η καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ αφιέρωσε ικανό χρόνο της εργασίας της στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου ενεργητικής αξιοποίησης της σημαντικής αρχικής εργασίας που είχε εκπονηθεί από την ΔΕΙΑ με τη συνδρομή και τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν σε αξιολόγηση και επεξεργασία εναλλακτικές προτάσεις για τον εντοπισμό, την προσέγγιση και ανάθεση της ολοκλήρωσης του έργου στον πλέον κατάλληλο και απολύτως ανεξάρτητο φορέα, που θα εγγυάται την αμεροληψία και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δεδομένης, εντούτοις, της ειδικής βαρύτητας που διαθέτει το ζήτημα για την ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στο νέο πλαίσιο Solvency II, αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τη γενική τάση και πορεία των ασφαλίστρων υγείας μέσω ενός «δείκτη αναφοράς», η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται επί του θέματος αυτού, συστήνοντας ειδική ομάδα εργασίας, με σκοπό την εξαντλητική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των (προ)απαιτουμένων υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

3. Επιβάρυνση του ασκούμενου από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου υγείας λόγω αναπροσαρμογής των συντελεστών ΦΠΑ

Την Επιτροπή απασχόλησε και το ζήτημα της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστήριων υγείας εξαιτίας των φορολογικών αλλαγών που νομοθετήθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές, τα ασφαλιστήρια υγείας, εκτός από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων από 10% σε 15%, δέχονται εξαιρετική επιβάρυνση από την αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας σε 23% και την ενιαία εφαρμογή του συντελεστή αυτού στο συνολικό ποσό των νοσοκομειακών τιμολογίων.

Παρά τις περιορισμένες πιθανότητες να εισακουστούμε, αποστείλαμε επιστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, με κοινοποίηση και στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ζητώντας την επανεξέταση σχετικών προηγούμενων αποφάσεων του Υπουργείου, ώστε να απαλειφθεί η υποχρέωση των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων να εφαρμόζουν ενιαίο συντελεστή στην τιμολόγηση των νοσηλειών, αλλά, αντιθέτως, να εφαρμόζουν τον ειδικά προβλεπόμενο στον Κώδικα ΦΠΑ για το κάθε συστατικό στοιχείο της νοσηλείας. Η απάντηση του Υπουργείου υπήρξε άμεση και, με επίκληση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνητική στο ανωτέρω αίτημά μας.

4. Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων 2014

Το 2015 υπήρξε η τέταρτη συνεχής χρονιά, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της ετήσιας δραστηριότητας των Εταιριών – Μελών της ΕΑΕΕ στις Ασφαλίσεις Υγείας, με εστίαση στις καλύψεις νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή.

Στην έρευνα συμμετείχαν, για τρίτη συνεχή χρονιά, είκοσι (20) Εταιρίες – Μέλη μας, επιτρέποντας την συγκριτική μελέτη και παρουσίαση των ευρημάτων στην αντίστοιχη χρονοσειρά.

Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της ετήσιας αυτής έρευνας, διανεμήθηκαν στα Μέλη της Ένωσης και, ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν για την ειδική ενημέρωση δημόσιων αρχών και οργανισμών που αιτήθηκαν πληροφορίες για την ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας. Από τα στοιχεία δραστηριότητας που συλλέχθηκαν, επιβεβαιώθηκε η αξιόλογη ‘αντοχή’ που εμφανίζουν οι ασφαλίσεις υγείας στους δύσκολους χρόνους που διανύουμε, αλλά και, ειδικά για τη Χρήση του 2015, η σημαντικά αυξημένη χρήση των ασφαλιστικών παροχών των προγραμμάτων. Έτσι, ενώ τα συνολικά (ατομικά και ομαδικά) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συγκρινόμενα με την προηγούμενη Χρήση, εμφάνισαν σχετική σταθερότητα και ενώ ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός υπέστη οριακή μείωση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση κατά διψήφιο μάλιστα εκατοστιαίο ποσοστό.

Βασικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι οι πολίτες, παρά τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και έχοντας βιωματική, πλέον, εμπειρία των αδυναμιών της κοινωνικής τους ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος υγείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, τις καλύψεις και τις παροχές του οποίου αξιοποιούν, πραγματικά.

5. Επικοινωνία & Συνεργασία με Άλλους Φορείς & Εκδηλώσεις

    ΕΛ.ΣΤΑ: «Σύστημα Λογαριασμών Υγείας»: Ερωτηματολόγιο Π.Ο.Υ. – Ο.Ο.Σ.Α. - EUROSTAT

    Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή συνεργάστηκε μέσω της Υπεύθυνης του Κλάδου Υγείας της Ένωσης (κ. Χ. Ανδρικοπούλου) με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρέχοντας τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούσαν στη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας από πλευράς των ασφαλιστικών εταιριών για το έτος 2014.

    Συμμετοχή στη Health Platform της Insurance Europe

    Η Επιτροπή μας και το 2015 συμμετείχε συστηματικά στις εργασίες και το 2014 στις εργασίες του αρμόδιου για τα θέματα ασφαλίσεων υγείας οργάνου της Insurance Europe, μέσω της Υπεύθυνης Κλάδου Υγείας κ. Χ. Ανδρικοπούλου. Μεταξύ των πλέον σημαντικών θεμάτων επί των οποίων συνδράμαμε στο έργο της Health Platform υπήρξαν:   η διαμόρφωση και προώθηση των ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με το αναθεωρούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση γενετικών δεδομένων και δεδομένων με προγνωστική αξία για σκοπούς ασφάλισης και ο σχηματισμός των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη των τεχνολογικών εφαρμογών στα προϊόντα υγείας (digitalization, e-health και m-health).

    Ελληνική εκπροσώπηση της στο 11th Συνέδριο του European Health Fraud & Corruption Network (EHFCN) στη Χάγη

    Στο πλαίσιο της συστηματικής συνεισφοράς μας στο έργο της Insurance Europe στα θέματα των ασφαλίσεων υγείας, το 2015 είχαμε την τιμή να ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Health Platform στην Υπεύθυνη του Κλάδου Υγείας της Ε.Α.Ε.Ε. η εκπροσώπηση της Insurance Europe στο 11ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Απάτης, της Σπατάλης και της Διαφθοράς στην Υγεία (European Healthcare Fraud and Corruption Network ή EHFCN).

    Στο Συνέδριο, που θεματικό τίτλο «Ensuring financially sustainable healthcare in Europe -Countering fraud, waste and corruption» και πραγματοποιήθηκε στην πόλη Χάγη της Ολλανδίας, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, η Ελληνίδα εκπρόσωπος της Insurance Europe, διατύπωσε κατά την ομιλία της τα βασικότερα προβλήματα και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση, πρωτίστως, της σπατάλης και της απάτης στο χώρο της υγείας.

 
  Πηγή: NEXTDEAL
 
 
22/01/2015
 
Για τρίτη συνεχή χρονιά η INTERAMERICAN διακρίθηκε ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλειών στην Ελλάδα κατά το 2015, μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του ασφαλιστικού κλάδου σε 60 χώρες παγκοσμίως, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού βραβεύσεων που οργανώνει το διεθνώς αναγνωρισμένο οικονομικό περιοδικό «World Finance».
Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει την ηγετική θέση που κατέχει στους ασφαλιστικούς κλάδους εκτός Ζωής η Εταιρεία, καθώς και τη συνεχή ανοδική πορεία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στο θεσμό των «Global Insurance Awards» αξιολογούνται και βραβεύονται οι εταιρείες που καινοτομούν, επιτυγχάνουν αποτελέσματα και διαφοροποιούνται στην παγκόσμια οικονομία, με συνεκτιμώμενα κριτήρια όπως το οικονομικό προφίλ, η φερεγγυότητα, η διαχείριση κινδύνων, η εστίαση στον πελάτη και γενικότερα, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η μητρική ACHMEA, διακρίθηκε αντιστοίχως ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλειών στην Ολλανδία, για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Τα «World Finance Insurance Awards» αποτελούν αναγνωρισμένο για την εγκυρότητά του θεσμό παγκοσμίως και υποστηρίζονται από υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους ερευνητική ομάδα, ενώ η κριτική επιτροπή που αξιολογεί τις υποψηφιότητες των εταιρειών απαρτίζεται από έγκριτους οικονομικούς αναλυτές με μεγάλη γνώση και εμπειρία  στον τομέα τους.
 
 
7 λόγοι για να αποκτήσεις Ιδιωτική σύνταξη σήμερα
 
 
 
 
 
Η ιδιωτική σύνταξη θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως επένδυση. Μια επένδυση για το μέλλον κάθε εργαζόμενου ή επαγγελματία που δεν θέλει να το αφήσει στην τύχη.  
 
Το μέλλον μας αν δεν το φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι τότε μας επιφυλάσσει… δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί όμως μερικοί άνθρωποι «πέφτουν στην παγίδα» και βρίσκονται οικονομικά αβοήθητοι σε μεγάλες ηλικίες; Γιατί – ειδικά στην Ελλάδα – παρατηρούνται φαινόμενα εξαθλίωσης της τρίτης ηλικίας;
 
Θα μπορούσαμε με ευκολία να πούμε “γιατί εμπιστεύτηκαν το δημόσιο”. Γιατί ενώ ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, ο «συνεργάτης» τους έκανε λάθη στη διαχείριση και τους υπολογισμούς του και τώρα πρέπει να πληρώσουν παρέα τα σπασμένα.  Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά θέλει συζήτηση – που δεν θα την κάνουμε σε αυτό το άρθρο.
 
Εμείς θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται οικονομικά αδύναμοι στις μεγάλες ηλικίες γιατί δεν γνώριζαν την αξία της αποταμίευσης. Τη συνήθεια να αφήνουν ένα Χ ποσό στην άκρη και να το ξεχνάνε. Προσέξτε! Όσα και να βγάζουν. Είναι η νοοτροπία που μετράει όχι το ποσό που αφήνουν στην άκρη. Σίγουρα θα υπάρξουν και αυτοί που με το που διαβάσουν όσα λέμε θα αντιδράσουν λέγοντας «Τι μας λέει αυτός, εδώ δεν έχουμε να φάμε». Γι’ αυτό τονίζουμε ότι είναι θέμα νοοτροπίας και όχι χρημάτων. Σίγουρα αν κάποιοι δεν έχουν τα απαραίτητα η προτεραιότητά τους θα είναι η επιβίωση. Αλλά για να επιβιώσει κάποιος χρειάζεται μαζί με το τώρα να τον απασχολεί και το αύριο.
 
Γιατί λοιπόν κάποιος να επενδύσει σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα; Γιατί να επιλέξει αυτήν τη μορφή αποταμίευσης αντί να τα καταθέσει σε έναν προθεσμιακό λογαριασμό μιας τράπεζας ή στο στρώμα του σπιτιού του;
 
Πρώτα απ’ όλα τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σε αντίθεση με τους προθεσμιακούς λογαριασμούς των τραπεζών (τα επιτόκια έχουν καταρρεύσει από 5,5% κάτω από 2%) και σίγουρα σε αντίθεση με τα στρώματα στα σπίτια μας έχουν υψηλό επιτόκιο – που φτάνει το 2,0%.
 
Γιατί η Ασφαλιστική εταιρεία σου εγγυάται ότι στο τέλος του συμβολαίου θα σου δώσει εφάπαξ ή τμηματικά τα χρήματα που προσυμφωνήσατε. Ναι, στο εγγυάται και θα το πράξει. Όχι, δεν θα κλείσει και θα χάσεις τα λεφτά σου. Αυτά ανήκουν στα φαντάσματα του παρελθόντος.
 
Επίσης ο Ασφαλισμένος εκτός από την εφάπαξ καταβολή ή την ισόβια σύνταξη που θα λάβει στο τέλος του συμβολαίου του μπορεί να «κερδίσει» και μερίσματα από τυχόν υπεραποδόσεις (οι εταιρείες επενδύουν σε χαμηλού ρίσκου επενδύσεις τα κεφάλαια των ασφαλισμένων τους αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο οι ίδιες).
 
Το ποσό που θα λάβει ο ασφαλισμένος στη λήξη του συμβολαίου δεν φορολογείται.
 
Αν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί μπορεί να επενδύσει το κεφάλαιό του (αναλαμβάνοντας κομμάτι του ρίσκου) σε χαμηλού ή υψηλού ρίσκου επενδύσεις – ανάλογα τις αποδόσεις που επιθυμεί (ο ασφαλιστής του είναι ο επαγγελματίας που μπορεί να τον συμβουλέψει).
 
Η ιδιωτική σύνταξη λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, λειτουργεί σαν κουμπαράς. Όσο πιο νωρίς αρχίσεις να βάζεις χρήματα στον κουμπαρά σου τόσα πιο πολλά θα μαζέψεις και μάλιστα τοκισμένα.
 
Και τελευταίο αλλά πιο σημαντικό, για να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην πενιχρή σύνταξη που πλέον σου εγγυάται το δημόσιο.
 
Γιατί λοιπόν να μην αρχίσεις από σήμερα να σκέφτεσαι πού θα επενδύσεις/εμπιστευτείς τα χρήματα σου;
 
Και το ξαναλέμε για τους δύσπιστους. Οι Ασφαλιστικές εταιρείες πλέον εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και διέπονται από αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα γίνει ακόμη πιο αυστηρό με την εφαρμογή του Solvency II την 1η Ιανουαρίου του 2016. Άρα όσες κρίνονται φερέγγυες, σημαίνει ότι διαθέτουν επαρκή αποθεματικά και σίγουρα μπορούν να ανταποκριθούν και στις πιο υψηλές απαιτήσεις.
 
Πηγή: InsuranceDaily
Του Νίκου Μωράκη
 
 
Οι ασφαλιστικές «χαρίζουν» αλλά οι δρόμοι είναι γεμάτοι ανασφάλιστα
 
 
Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όμως τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν μία κινούμενη ωρολογιακή βόμβα στους ελληνικούς δρόμους. Γιατί πολύ απλά, όταν ένα στα πέντε οχήματα κυκλοφορεί χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τότε οι πιθανότητες να βρεθούμε προ εκπλήξεως στην περίπτωση που εμπλακούμε σε ατύχημα είναι μεγάλες.

 
Το μήνυμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο είναι απλό: Η ασφάλιση αυτοκινήτου δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη!!

Είναι κρίμα να υπάρχει τέτοιο «κενό κάλυψης», όταν ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτοκινήτου έχει οδηγήσει τα ασφάλιστρα στο… ναδίρ. Πάνω από 35% υπολογίζεται η πτώση των ασφαλίστρων την τελευταία πενταετία και οι τιμές στις βασικές καλύψεις είναι πραγματικά… χάρισμα.

Τι είναι αυτό, λοιπόν, που μας κάνει να ρισκάρουμε και να επιλέγουμε την παρανομία, να μην υπολογίζουμε τους γύρω μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους εαυτούς μας αλλά και την τσέπη μας;

Θα απαντούσε κανείς ότι υπάρχει ουσιαστικό έλλειμμα παιδείας και εδώ που τα λέμε δεν θα είχε και άδικο. Δεν θα είχε άδικο, επίσης, αν έριχνε τις ευθύνες στην έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων στους δρόμους.

Ας δούμε, όμως, τα δεδομένα:

Είμαστε μία χώρα 11 εκατ. κατοίκων με 1 εκατ. ανασφάλιστα οχήματα. Είμαστε, επίσης, η χώρα στην οποία μέχρι πρότινος εμφάνιζε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 είχαμε στους ελληνικούς δρόμους 357 νεκρούς, 493 βαριά τραυματίες και 5.787 ελαφρά τραυματίες, σε 328 θανατηφόρα ατυχήματα, 421 σοβαρά ατυχήματα και 4.535 ελαφρά ατυχήματα.

Γενικά είμαστε της υπερβολής, όμως όταν πρόκειται για την ασφάλεια – τη δική μας και των γύρω μας – όταν πρόκειται για την ίδια μας τη ζωή θα έπρεπε να είμαστε σαφώς πιο προσεχτικοί.

Αν αληθεύουν τα νούμερα και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων, τότε στη χώρα μας παραμένουν ανασφάλιστα περίπου ένα στα πέντε οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Ότι στην περίπτωση που εμπλακούμε σε ατύχημα, έχουμε 20% πιθανότητες να βρούμε απέναντί μας ανασφάλιστο όχημα. Κι εκεί αρχίζουν οι μπελάδες. Γιατί το Επικουρικό Κεφάλαιο αναλαμβάνει να αποζημιώσει για σωματικές και υλικές βλάβες, όμως η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν γίνεται μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών.

Θα μπορούσε να πεις κανείς ότι φταίει η κρίση για την έκρηξη του φαινομένου. Η οικονομική δυσπραγία. Σαφώς και η κρίση έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, όμως η ασφάλιση αυτοκινήτου δεν είναι πολυτέλεια.

Αντιθέτως, είναι α) υποχρεωτική (και γι’ αυτό επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα) και β) ουσιαστική (γιατί μας καλύπτει σε περιπτώσεις ατυχημάτων).

Τι κάνει η πολιτεία

Άλλη μία εξαγγελία που συνοδεύτηκε από τυμπανοκρουσίες έχει μείνει στα χαρτιά. Κυριολεκτικά. Τον περασμένο Ιούλιο το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι θα εντοπίσει τα ανασφάλιστα μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Επίσης, στη μάχη κατά των ανασφάλιστων οχημάτων, λειτουργεί από την 1η Μαΐου η ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου στην οποία όλοι μας μπορούμε να ελέγξουμε αν είμαστε ανασφάλιστοι.

Τώρα, μένει η υπουργική απόφαση για να αποσταλούν τα «ραβασάκια», ήτοι τα ειδοποιητήρια που θα καλούν τους οδηγούν να ασφαλιστούν και να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο ή να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρότατες κυρώσεις. Περιμένουμε από τον Σεπτέμβριο αλλά λόγω εκλογών η ενέργεια μετατέθηκε για τον Οκτώβριο. Ίδωμεν…

Τι να κάνετε αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα

Πρέπει να καλέσετε την Αστυνομία αμέσως, προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, για να κατοχυρώσετε τη θέση σας ως προς το θέμα της ευθύνης. Η Αστυνομία θα δώσει κλήση στο ανασφάλιστο όχημα. Επίσης, πρέπει να καλέσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Πρόστιμο και κυρώσεις

Ο νόμος 489/76 προβλέπει τις εξής διοικητικές και ποινικές κυρώσεις:

Διοικητικές κυρώσεις

  •     Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες
  •     Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής
  •     Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα

Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Ποινικές κυρώσεις

  •     Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και
  •     Χρηματική ποινή μέχρι €3.000

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

  •     να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις
  •     να πληρώσει παράβολο €250 για να ασφαλιστεί

 

Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο €500, καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 
Πηγή ενημέρωσης: Insurance Daily
Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

 

 

INTERAMERICAN: Η αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Υγεία

 

Επιστροφή
bright5