• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ


Για εσάς, που το βασικό σας εισόδημα εξαρτάται από την επιχειρηματική σας δράση, οι ασφαλιστικές εταιρίες δημιούργησαν πακέτα ασφάλισης της επαγγελματικής σας στέγης, ώστε να συνεχίσετε να επιχειρείτε  ελεύθερα χωρίς φόβους και ανησυχίες.

Για ποιους λόγους πρέπει να ασφαλιστεί μια επιχείρηση σήμερα;

Η ασφάλιση της επαγγελματικής σας στέγης αποτελεί μικρή επένδυση η οποία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας . Εξασφαλίστε ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο ,το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. Προστατέψτε την επιχείρησή σας, τους ανθρώπους σας και τις εγκαταστάσεις σας από επαγγελματικούς κινδύνους.

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης ακόμη και στο ενδεχόμενο μιας απρόσμενης καταστροφής είναι αναγκαία άλλη μια λειτουργική δαπάνη, που αφορά την ασφάλισή της. Το γεγονός της οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον με αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μείωση του αποθεματικού τις επιχείρησης, η δυσκολία δανεισμού, η μείωση της ρευστότητας λόγω χαμηλού τζίρου και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον μια καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία θα μπορούσε να δώσει τη «χαριστική βολή» στη λειτουργία της επιχείρησης. Η ανάγκη απόκτησης ασφαλιστικής κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το κόστος δε της ασφάλισης δεν είναι ένα ακόμη έξοδο αλλά μια αναγκαία δαπάνη για την επανα-λειτουργία της δραστηριότητάς σας και την επιβίωσή σας σε περίπτωση μιας σημαντικής ζημίας.

Από ποιους κινδύνους «απειλείται» μια επιχείρηση;

Γνωρίζετε ότι η λειτουργία της επιχείρησής σας απειλείται από κινδύνους, πολλές φορές απρόβλεπτους, και πάντα με δυσάρεστες συνέπειες. Κινδύνους, όπως αναφέρονται παρακάτω , που ο σύγχρονος επαγγελματίας δεν μπορεί να αγνοήσει και είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της να φροντίσει να προστατευθεί από αυτούς:

 • Έκρηξη / πρόσκρουση 
 • Τρομοκρατικές ενέργειες / Πολιτικές ταραχές/ Κακόβουλη ενέργεια
 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία, πλημμύρα, διαρροή σωληνώσεων
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία
 • Αστική Ευθύνη
 • Οικονομικές ενίσχυση σε περίπτωση διακοπής εργασιών από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Σεισμός

Οι ασφαλιστικές εταιρίες σας δίνουν τη δυνατότητα προστασίας της επιχείρησής σας με ειδικά προγράμματα, πολλαπλών καλύψεων, προσαρμοσμένα με κάθε τρόπο στα μέτρα και τις ανάγκες σας.

Ποιό είναι το κόστος;

Το ασφάλιστρο που θα πληρώνετε είναι πολύ μικρό, μπροστά στους κίνδυνους που καλύπτονται.Σήμερα αρκετές Ασφαλιστικές Εταιρίες προσφέρουν πακέτα ή και μεμονωμένες καλύψεις.

Επίσης παίζει ρόλο το είδος της επιχείρησης στην τελική διαμόρφωση του ασφαλίστρου. Κάθε επιχείρηση ανάλογα με το είδος της κατατάσσεται σε μια κατηγορία ασφάλισης. Η κατηγορία ασφάλισης είναι μια από τις παραμέτρους τιμολόγησης.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση της Επιχείρησής σας:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

 

bright5