• TopBanner1
  • TopBanner2
  • TopBanner3
  • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιγραφή

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η πιθανότητα ενός ατυχήματος δεν μπορεί να μηδενισθεί. Τα ατυχήματα, αν και σπάνια, πάντα υπάρχουν και βαραίνουν ηθικά και οικονομικά. Στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, δεν νοείται επιχείρηση χωρίς Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και σαφέστατα λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε επιχείρησης, της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.

Με την Αστική Ευθύνη Εργοδότη καλύπτεστε για την  Εργοδοτική Αστική  Ευθύνη σας που αφορά τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση (για σωματικές βλάβες μόνον) στα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με εσάς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τα ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν  στο υπαλληλικό ή / και εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησής σας από αμέλεια δική σας ή των προστεθέντων σας  καθώς και η καταβολή στον παθόντα της διαφοράς μεταξύ του ημερομίσθιου που παρέχεται από το Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση ατυχήματος, υποχρέωση του Ασφαλισμένου θεωρείται επίσης και η καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

Ποια είναι τα οφέλη;

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Εργοδότη  διασφαλίζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας, αλλά και τη βιωσιμότητά της σε ειδικές περιπτώσεις ζημιών που εκ του νόμου υποχρεούστε να αποζημιώσετε.

Ποιο είναι το κόστος;

Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από:

  • Το αιτούμενο όριο ευθύνη
  • Το είδος της ειχείρησης

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
bright5