• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιγραφή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Απρόοπτα μπορεί να συμβούν και στον καλύτερο επαγγελματία. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης θεωρείται ένα αξιόπιστο επαγγελματικό εργαλείο και σήμερα αποτελεί πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες οδηγούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών, η ανάγκη για την ασφάλισή σας για Επαγγελματική Ευθύνη  είναι ακόμη πιο σημαντική. Ιδιαίτερα  σε οικονομικά δύσκολες εποχές λόγω της  οικονομικής κρίσης, όπου το χρήμα είναι "δυσεύρετο και ακριβό" ώστε να διατεθεί άμεσα από υποχρεώσεις που ενδεχομένως δημιουργηθούν εις βάρος σας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψής σας και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής και που αναζητά προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ποιος είναι ο σκοπός της Ασφάλισης;

Σκοπός της ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης είναι να προσφέρει  ασφαλιστική "εγγύηση"  σε κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες πως κάποιος τρίτος θα πληρώσει για τις τυχόν ζημιογόνες συνέπειες από παράβαση του καθήκοντος ή/και μη επίδειξης της δέουσας επιμέλειας και που οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη (όχι με δόλο), κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Τί καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης?

 • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων ή υλικές ζημιές από αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος.
 • Νομικά έξοδα υπεράσπισης από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η Ασφαλιστική Εταιρεία ορίζει ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας καθώς και τα ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Για ποιά επαγγέλματα προσφέρεται η κάλυψη?

 •  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, λογιστικών γραφείων
 • Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate)
 • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών (Σύμβουλοι –Μελετητές) 
 • Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών
 • Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου
 •   Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων(ΚΤΕΟ)
 • Διαμεσολαβητών αθλητών
 • Συμβούλων Επιχειρήσεων Πληροφορικής(IT Consultants)
 •  Συμβούλων και Τεχνικών Υγείας και Ασφάλειας
 • Συμβούλων Περιβάλλοντος
 • Πραγματογνωμόνων/Επιθεωρητών Ναυτιλίας
 • Στελεχών και Διευθυντών επιχειρήσεων

Ποια είναι τα οφέλη;

 • Προσφέρεται εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρία. 
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και Προϋποθέσεις.
 • Μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Δικαιοδοσία Ελληνική και υπεύθυνα τα Ελληνικά δικαστήρια.
 • Πάγια λειτουργική δαπάνη εκπιπτόμενη από τη φορολογητέα ύλη.

 Ποιο είναι το κόστος;

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με:

 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο).
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

 
Επόμενο >>
bright5