• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ » ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας λόγω Ατυχήματος  ή λόγω Ασθενείας

 

Σε ποιόν απευθύνεται;

Οποιοδήποτε επάγγελμα και αν ασκείτε και εάν ως βασική πηγή εσόδων έχετε την εργασία σας ,τότε η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ικανότητας σας αφορά.

Το κύριο χαρακτηριστικό μιας εργασίας είναι ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του εργαζόμενου σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, όπως επίσης και η δραστηριότητά του βάσει των γνώσεων  και των  ικανοτήτων  του. Όμως ένα περιστατικό υγείας μπορεί  να «ακυρώσει» ή να αναστείλει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στην εργασία μας για μήνες, μερικές φορές, ακόμη και μόνιμα.

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ικανότητας από Ατύχημα ή από Ασθένεια είναι μια πρόσθετη κάλυψη, η οποία σας εξασφαλίζει  από τις δυσάρεστες συνέπειες, που μπορεί να προκύψουν από ένα πιθανό ατύχημα ή ασθένεια. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, η κάθε ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ ή τμιματικά ποσό ανάλογο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που έχει επιλεγεί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταβολής, συνήθως το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, εξόδων θεραπείας που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός ή εκτός νοσοκομείου. Σε περίπτωση θανάτου, η ασφαλιστική εταιρία παρέχει στους δικαιούχους την εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Ποιά είναι τα οφέλη;

 • Καταβολή ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής σας ικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία για κάθε άνθρωπο. 
 • Εξασφαλίζετε ένα ποσό (ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου), ώστε να αντιμετωπίσετε τυχόν έξοδα θεραπείας που θα προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Συμπληρώνετε τις παροχές του ασφαλιστικού σας φορέα στο επίπεδο που επιθυμείτε.
 • Δεν επιβαρύνετε την οικογένειά σας με ένα επιπλέον οικονομικό βάρος.
 • Αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις σας, όπως δόσεις δανείων και πιστωτικών καρτών.

Ποιό είναι το κόστος;

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 • το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων
 • την ηλικία του ασφαλιζόμενου

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση Επαγγελματικής Ανικανότητας:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

 

bright5