• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ

Σε ποιούς απευθύνονται

 

Τα Ασφαλιστικά συμβόλαια ιδιωτών απευθύνονται τόσο σε οικογένειες όσο και σε μεμονωμένα άτομα, που θέλουν να επιτύχουν και να διευθετήσουν αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς τους στόχους. Στην IGR Insurance έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας ολοκληρωμένες προτάσεις  ακριβώς στα μέτρα σας και σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και δεδομένα συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αναγκών. Σε εμάς μπορείτε να βρείτε τις λύσεις για την προστασία του οικογενειακού σας εισοδήματος, τον σχεδιασμό της συνταξιοδότησής σας, την κάλυψη των ιατρικών δαπανών, την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων, τον σχεδιασμό για την χρηματοδότηση των σπουδών για τα παιδιά σας, τη δημιουργία κεφαλαίου για οποιοδήποτε σκοπό, τη δυνατότητα χρηματοδότησης  ή /και αναδιάρθρωσης του οικογενειακού χρέους.

 


Οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη ασφάλισης, από το σπίτι και το αυτοκίνητο μέχρι την εξασφάλιση της υγείας σας και την ασφάλιση σπουδών του παιδιού, η  IGR Insurance διαθέτει τις απαραίτητες προτάσεις.

 

Ποια είναι τα βήματα

Η IGR Insurance σας προτείνει τουλάχιστον τρεις ασφαλιστικές προτάσεις , λαμβάνοντας υπόψη της τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, ακολουθώντας ποιοτική μεθοδολογία  η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την καταγραφή των προσωπικών σας στόχων ζωής, την εξέταση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης  και καταλήγει στο σχεδιασμό μιας οικονομικής στρατηγικής για το πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και να επιτύχετε τα μελλοντικά σας σχέδια. 

Τα βήματα της μεθοδολογίας είναι:

 • Εντοπισμός αναγκών - Συλλογή στοιχείων    

Ο πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής καθώς και το πιστοποιημένο προσωπικό συζητάει μαζί σας διεξοδικά, σχετικά με τους στόχους που έχετε θέσει και σας βοηθάει να τους ιεραρχήσετε. Λαμβάνοντας υπόψη του τις επί μέρους παραμέτρους της οικονομικής σας ζωής, όπως τις αποταμιεύσεις σας, τα μηνιαία σας έξοδα, τους φόρους, τις επενδύσεις , σας βοηθάει να εντοπίσετε τους κινδύνους τους οποίους διατρέχεται εσείς και η οικογένειά σας, να υπολογίσετε το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί απότομα στον οικιακό προϋπολογισμό σε περίπτωση που συμβεί το απρόοπτο και να προσδιορίσετε με ακρίβεια το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που απαιτούνται για να προστατευθείτε, τόσο εσείς όσο και οι αγαπημένοι σας.                             

 

 • Ανάλυση στοιχείων – παρουσίαση μελέτης

 

  Στη συνέχεια ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής  θα προετοιμάσει ολοκληρωμένη μελέτη και θα σας παρουσιάσει τα σχέδια τριών τουλάχιστον ασφαλιστικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανάγκες σας έτσι όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση των αναγκών με βάση τις δικές σας πληροφορίες  καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα ολοκληρώνουν την προστασία σας. Επίσης θα ενημερωθείτε για το κόστος των προτεινόμενων προγραμμάτων και καλύψεων, καθώς και για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

   

   

  • Υλοποίηση προτάσεων

   

  Αφού θα έχετε πλέον καταλήξει στα ασφαλιστικά προγράμματα και τις παροχές που επιθυμείτε, το επόμενο βήμα θα είναι, με τη συνδρομή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, να συμπληρώσετε την απαραίτητη Αίτηση Ασφάλισης και θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου αναγκαία για την ασφάλισή σας, όπου αυτός απαιτείται. Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία ο προασφαλιστικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία, ερωτήσεις για το ιατρικό σας ιστορικό καθώς και ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία σας και το ύψος των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων που επιθυμείτε. Μετά την παραλαβή της αίτησης από την ασφαλιστική εταιρία και την αποδοχή της ασφαλιστικής κάλυψης, εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο και σας παραδίδεται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, επισημαίνοντας τα κυριότερα σημεία του και απαντώντας σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ερώτηση που τυχόν θα έχετε.

  • Τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση

  Το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία μιας ασφαλιστικής σύμβασης είναι η περιοδική ανασκόπηση και αν είναι απαραίτητο, να επανεξετάσετε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές των προγραμμάτων σας. Περιοδικές αναθεωρήσεις μπορεί να γίνονται για να ελεγχθούν οι αποκλίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις σας, αφού συχνά ενδογενείς προσωπικοί παράγοντες δημιουργούν νέα δεδομένα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας ενημερώνοντάς σας και απαντώντας σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινήσεις χρειαστούν.

   

  bright5