• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η καρδιά της Επιχείρησης είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Η μέριμνα για ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης και σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό της,  λειτουργώντας έτσι ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας .

H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζόμενους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι  το μέλλον κάθε επιχείρησης στηρίζεται στην ποιότητα και αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία της. Καθιερώνοντας πλέον έμμεσες αμοιβές, οι παροχές αυτές μπορεί να είναι ουσιαστικές. Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί  την πιο σημαντική παροχή για τον εργαζόμενο. Ιιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ασφαλισμένων , τόσο στον τομέα των συντάξεων όσο και σε αυτόν της υγείας.

Η Ομαδική Ασφάλιση επίσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στο οικονομικό δυσχερές περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε λειτουργεί αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων. Επιπλέον δίνεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρία και στους εργαζομένους της.

Ποια είναι τα οφέλη της Επιχείρησης με την σύναψη Ομαδικής Ασφάλισης;

 • Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και της οικογένειάς τους, αλλά και της οικονομικής επίπτωσης που προκύπτει.
 • Αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της.
 • Τονώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την εταιρία.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος.
 • Δημιουργεί ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Λειτουργεί ως δείκτης εκσυγχρονισμού και δημιουργικής προσφοράς στους εργαζομένους της.
 • Εμπλουτίζει τα κίνητρα διατήρησης των ικανών στελεχών της με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διαρροές στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς.
 • Τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται από την εφορία σαν παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης. 
 • Καλύπτει και τις οικογένειες των εργαζόμενων συνήθως με συμμετοχή του εργαζόμενου.

Ποιες είναι οι παροχές της ομαδικής ασφάλισης;

Το εύρος των καλύψεων είναι μεγάλο ανάλογα με το σχέδιο και την αγορά που θα κάνει η εκάστοτε επιχείρηση. Ουσιαστικά κάθε κάλυψη που θα μπορούσε να έχει ο καθένας σε ένα ατομικό του ασφαλιστήριο μπορεί να περιλαμβάνεται και σε ένα ομαδικό .

Ενδεικτικά κάποιες από τις καλύψεις που παρέχονται από τις  Ασφαλιστικές Εταιρίες σε ένα ομαδικό συμβόλαιο Υγείας είναι:

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα / ασθένεια 
 • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος ατύχημα / ασθένεια)
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα

Πολύ σημαντικά επίσης θεωρούνται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδότησης ή/και εφάπαξ για τα οποία συνήθως ιδρύεται ένας λογαριασμός διαχείρισης κεφαλαίου υπέρ των εργαζομένων, που αποτελείται από τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης. 

Το ασφάλισμα αυτό, που συνίσταται στην εφ’ άπαξ παροχή ενός χρηματικού ποσού, δεν είναι ένα ποσό κοινό για όλους, αλλά συνήθως εξαρτάται από το βαθμό ή την προϋπηρεσία  του κάθε υπαλλήλου.

 Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδότησης τα  συναντάμε σε δύο  βασικές μορφές:

 • Αποταμιευτικά προγράμματα καθορισμένης σταθερής εισφοράς.

Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος.

 • Αποταμιευτικά προγράμματα προκαθορισμένης παροχής.

Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.

Επιπλέον η Ομαδική ασφάλιση παρέχει πλήρη πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Προσωπικού Ατυχήματος σε ομάδες 10 ατόμων & άνω με κοινά χαρακτηριστικά όπως:

 • υπάλληλοι – εργαζόμενοι εταιρείας
 • μέλη συλλόγου
 • μέλη αθλητικών σωματείων

 

Σε ποιους απευθύνονται τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια;

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια απευθύνονται σε όλο τον πληθυσμό με μια ουσιαστική προϋπόθεση: να υπάρχει ένα οργανωμένο σχήμα, ένας συνδετικός κρίκος που να δημιουργεί μια «ομάδα», τουλάχιστον 10 ατόμων (συνήθως), με ηλικία κάτω των 65 χρόνων.

Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, τα μέλη ενός φυσιολατρικού συλλόγου, οι αθλητές μιας ομάδας, οι συνταξιούχοι ενός οργανισμού, οι πελάτες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, οι μαθητές ενός σχολείου, οι μετέχοντες σε μια οργανωμένη εκδρομή, οι εγγεγραμμένοι σε ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, τα μέλη μιας επιστημονικής ομάδας, το διδακτικό προσωπικό ενός ιδρύματος και κάθε άλλη ομάδα που μπορούμε να σκεφτούμε.

Ποιο είναι το κόστος;

Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου είναι:

 •    Το πλήθος της ασφαλιζόμενης ομάδας
 •     Το είδος του επαγγέλματός τους
 •     Οι ηλικίες και το φύλο των ασφαλιζόμενων
 •     Οι καλύψεις και τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια (όρια αποζημίωσης)
 •     Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις
  Σε πολλές περιπτώσεις ομαδικών εργαζομένων, τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ως ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού.

 Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την Ομαδική Ασφάλιση:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

bright5