• TopBanner1
 • TopBanner2
 • TopBanner3
 • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Σε ποιούς απευθύνονται;

Τα προγράμματα Ασφάλισης Μεταφορών απευθύνονται σε όλους τους ιδιώτες και εμπόρους που ασχολούνται με εισαγωγές και εξαγωγές, ακόμη και σε όσους ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο, εμπορικές εταιρείες, μεταφορείς, αγοραστές ή πωλητές των εμπορευμάτων. Το είδος και εύρος των καλύψεών τους διαμορφώνεται κατά περίπτωση, με βάση τους ειδικούς όρους (ρήτρες) του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου που χρησιμοποιούνται από όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως.

Η ασφάλιση και η έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολο της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Με την Ασφάλιση Μεταφορών ασφαλίζονται αποκλειστικά για τους κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα (πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα) οποιασδήποτε αξίας, που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, θάλασσα και αέρα εντός Ελλάδος και από / προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Γιατί να ασφαλίσετε εμπορεύματα ή, γενικά, μεταφερόμενα αντικείμενα στο κλάδο μεταφορών;

Γιατί πρόκειται για :

 • μεταφορά εμπορευμάτων γεγονός το οποίο μπορεί να εμπεριέχει πιθανότητα κινδύνων.
 • περιουσιακά στοιχεία με οικονομική αξία.
 • μια πιθανότητα ζημιάς που κανείς δεν ξέρει πότε και σε ποιους θα συμβεί, ούτε και με ποιες οικονομικές συνέπειες.
 • μια ασφάλιση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με την οικονομική αξία του μεταφερόμενου είδους.

Επομένως, όταν το κόστος είναι ένα μικρό ποσοστό της εμπορικής αξίας των αντικειμένων, είναι όφελος η εξασφάλιση των συμφερόντων σας και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Οι ασφαλίσεις μεταφορών μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες όπου κάθε μια από αυτές προσεγγίζει την ασφάλιση με διαφορετικό τρόπο:

 • Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων
 • Ασφάλιση ευθύνης μεταφορέων/διαμεταφορέων

Συνοπτικά οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται ως εξής:

Η ρήτρα "C" καλύπτει:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Ατύχημα του μεταφορικού μέσου
 • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου
 • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή του μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο (εκτός του νερού)
 • Την εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής
 • Τη θυσία γενικής αβαρίας
 • Έξοδα σώστρων και αναλογική ευθύνη λόγω σύγκρουσης πλοίων
 • Τη θεληματική ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στη προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του φορτίου

Η ρήτρα "B" καλύπτει πρόσθετα από την ρήτρα "C":

 • Σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό
 • Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα
 • Εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένης της βροχής
 • Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης
Η ρήτρα "A"  καλύπτει τα εμπορεύματα “Κατά Παντός Κινδύνουπου σημαίνει ότι καλύπτει όλους τους κινδύνους εκτός αυτών που εξαιρούνται ονομαστικά.

Δύο επιπλέον ρήτρες που μπορούν να προστεθούν στα παραπάνω είναι:

 • Ρήτρα για κινδύνους Πολέμου
 • Ρήτρα για κινδύνους Απεργιών

Επιπλέον μπορούν να προστεθούν και συμπληρωματικές καλύψεις.

Ενδεικτικές είναι:

 • Ζημίες από βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα.
 • Μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση
 • Ροή
 • Θραύση, στρέβλωση
 • Σκουριά, οξείδωση
 • Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή εκβολή από τον πλοίαρχο ή αρπαγή από τα κύματα.
 • Κίνδυνοι πολέμου, ναρκών
 • Κακόβουλη βλάβη.
 • Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος.
 • Κάλυψη παραμονής και έκθεσης.

Επιπλέον, προσφέρεται κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα Εσωτερικού ή Εξωτερικού (TIR).

Αντικείμενο του κλάδου είναι η κάλυψη της ευθύνης του εκάστοτε μεταφορέα για υλικές ζημίες ή απώλειες στα διακινούμενα εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων όπως αυτή προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις.  Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής προστασίας του μεταφορέα από υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις και παραλείψεις που ως αποτέλεσμα έχουν τις υλικές ζημίες των διακινούμενων εμπορευμάτων.

Για τη σωστή ασφάλιση και ανάλογα με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τον πελάτη, υπάρχουν πολλοί τρόποι ασφάλισης όπως:

 • Απλό συμβόλαιο μιας κάλυψης
 • Προασφαλιστήριο
 • Ανοικτό ή διαρκές συμβόλαιο

Ποιό είναι το κόστος;

Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται κυρίως από:

 • το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος
 • τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς
 • τον τόπο προορισμού
 • την έκταση της κάλυψης

 Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλιση Μεταφορών:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

bright5