• TopBanner1
  • TopBanner2
  • TopBanner3
  • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ » ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


 Καλύπτονται μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κλπ, δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, σε οποιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία). 

  • Παντός Κινδύνου Ανέγερσης Συναρμολόγησης(Ε.Α.R)

·         Καλύπτονται έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών ή συναρμολόγησης μηχανημάτων, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

  • Μηχανικών Βλαβών (M.B)

Καλύπτονται όλα τα είδη μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

  • Παντός Κινδύνου Εγκαταστάσεων  και  Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κατασκευής (C.P.E)

·         Καλύπτονται μηχανήματα έργου και τα αυτοκινούμενα, κινητά ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου καθώς και  εγκαταστάσεις  και μηχανικός  εξοπλισμός.

  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (E.E.I)

·         Καλύπτεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ψυκτικοί θάλαμοι και εμπορεύματα που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μίας μηχανικής βλάβης των θαλάμων.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις Τεχνικές Ασφαλίσεις:

  Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

bright5