• TopBanner1
  • TopBanner2
  • TopBanner3
  • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

                                                                      

 

Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από τις εμπορικές αποφάσεις που παίρνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Πολλές φορές αυτή επηρεάζεται ανεπανόρθωτα από ζημιές από καθημερινούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη και που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την κατάλληλη ασφαλιστική προστασία.

Η ασφάλεια επιχειρήσεων απευθύνεται σε εσάς που έχετε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις , ανεξάρτητα από το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας , είτε είστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές και σε όσους αντλείτε εισοδήματα από τον προς ασφάλιση χώρο.

Η Ασφάλιση της επιχείρησή σας αποτελεί μικρή επένδυση η οποία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά της . Για να διασφαλίσετε την περιουσία σας, υπάρχουν ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα πολλαπλών καλύψεων, προσαρμοσμένα με κάθε τρόπο στα μέτρα και τις ανάγκες σας και που προστατεύουν την επιχείρησή σας, τους ανθρώπους σας και τις εγκαταστάσεις σας από επαγγελματικούς κινδύνου.

 

Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα οικονομικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και γίνονται οικονομικότερα εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει και απαλλασόμενο ποσό σε περίπτωση ζημιάς.

Επίσης εκτός από τα πακέτα προγραμμάτων που συνήθως προσφέρονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες σημαντικό ρόλο στην τιμολόγηση παίζει και η ομάδα όπου κατατάσεται η προς ασφάλιση επιχείρηση. Συγκεκριμένα οι χώροι που στεγάζουν Γραφεία, Ιατρεία έχουν χαμηλότερα ασφάλιστρα για την ίδια ασφαλιστική αξία ή ακόμη και για τα ίδια τ.μ από τις εμπορικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις εστίασης.

 

bright5